Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej – 2020r.

Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na uczniów szkoły muzycznej weszła na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń PSM I st. w Miastku. 30 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3, tymczasowej siedzibie naszej szkoły uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Uroczystość poprowadziły: Pani Paulina Kuśmierska i Pani Justyna Uśpińska. W części artystycznej wystąpili młodzi muzycy ze starszych klas – Hannna Bielik, Julia Albrecht, Hanna Kuras, Mateusz Mieczkowski, Agata Włodarska oraz Tymoteusz Drozd. Uczniom towarzyszyła na fortepianie Pani Iryna Rengach. Następnie przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego (Aleksandra Balas i Maja Liszczak) przyjęły ciepło nowych kolegów i koleżanki oferując im bezinteresowną pomoc i służąc dobrą radą. Starsi uczniowie pouczyli młodszych zasadami dobrego zachowania w naszej szkole oraz przedstawili prawa i obowiązki uczniowskie. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie. Dyrektor – Pan Marcin Jaczewski dokonał pasowania uczniów klas pierwszych i wręczył im pamiątkowe Dyplomy pasowania na ucznia. Na zakończenie Dyrektor złożył gratulacje na ręce Pierwszoklasistów i ich Rodziców życząc im wytrwałości w nauce, radości i przyjemności z muzykowania.