Sukces naszych pianistek

Pianistki – Zofia Witka (kl. IV c.6) i Natalia Malicz (kl. III c.6) wzięły udział w VIII Konkursie Pianistycznym Słupskie spotkania z muzyką ukraińską”, który odbył się 11 kwietnia 2014 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku. Ideą konkursu jest m.in. poznanie i popularyzacja ukraińskiej muzyki fortepianowej. Jury konkursu doceniło prezentacje naszych pianistek, przyznając III miejsce – Zofii Witka oraz wyróżnienie – Natalii Malicz. Obie uczennice przygotował Pan Wiktor Murawski. Serdecznie gratulujemy uczennicom i ich nauczycielowi oraz życzymy kolejnych sukcesów!

pianistki