Organ prowadzący i nadzorujący

MINISTER KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 421-01-00

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. (22) 42-10-621

Region III – Pomorski

Wizytator – Jacek Markanicz
Zespół Szkół Muzycznych
ul. Partyzantów 21a
80-254 Gdańsk
tel. 58 309-45-40
fax. 58 324-92-24
markanicz@cea.art.pl