Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2014 r. odbył się koncert  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Był to montaż słowno – muzyczny. Uczniowie wierszem dziękowali nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość, a także za trud pracy  i okazane serce.

Koncert poprowadzili recytując wiersze: Zdzisław Grabda, Klaudia Stadnik, Natalia Peta, Natalia Cherek i Ola Wasylów. Ponadto wystąpili uczniowie poszczególnych klas instrumentalnych: Zofia Witka, Natalia Malicz, Oksana Ławer (fortepian), Natalia Krzemińska (saksofon), Katarzyna Serement (gitara), zespół fletowy oraz zespół smyczkowy oraz gościnnie Chór Harmonia ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierownictwem  pani Iriny Rengach. Po koncercie uczniowie w podziękowaniu wręczyli wszystkim pracownikom szkoły laurki. Koncert przygotowała wraz z Samorządem Uczniowskim Danuta Topolińska.