KOMUNIKAT DYREKTORA

Zgonie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. okres realizacji zadań edukacyjnych w PSM I st. w Miastku realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r.