Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie.

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazaną regulacją od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych w strefach  żółtej  i  czerwonej  w następujący sposób:

w przypadku szkół muzycznych I i II stopnia – zajęcia z gry na instrumencie są realizowane w szkole, a pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,…”https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-niektorych-szkol-artystycznych/

W związku z powyższym informuję, że:

  • zajęcia indywidualne (instrument główny, fortepian dodatkowy, akompaniament) odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji
  • zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji
  • zajęcia chóru prowadzone są w dwóch grupach, które naprzemiennie uczęszczają na zajęcia co drugi tydzień.

W związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19 oraz wprowadzanym coraz częściej zdalnym nauczaniem w szkołach ogólnokształcących, bardzo proszę o prewencyjne zatrzymanie w domu uczniów objętych takim nauczaniem i zgłaszanie tego faktu nauczycielom instrumentu głównego.

W naszej szkole także poprowadzimy dla osób objętych kwarantanną lekcje zdalne z instrumentu głównego oraz prześlemy materiały z zajęć teoretycznych.

Po zakończonym okresie prewencyjnej kwarantanny uczniowie mogą korzystać z konsultacji uzupełniających u nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

Z wyrazami szacunku
Marcin Jaczewski
Dyrektor PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku

Komunikat Dyrektora Szkoły do pobrania