Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wynikającego z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, 

okres realizacji zadań edukacyjnych PSM I st. w Miastku, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

          W związku z powyższym informujemy, że dziennik elektroniczny Mobireg będzie platformą komunikacyjną między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Bardzo prosimy rodziców i uczniów o współpracę i czytanie informacji w MOBIREGu.

Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu m.in. o:

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury np.; MKiDN, CEA, szkół artystycznych;
  • dziennik elektroniczny;
  • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
  • media społecznościowe i komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
  • lekcje online;
  • programy telewizyjne i audycje radiowe;
  • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na dysku wirtualnym;
  • podręczniki i ćwiczenia;
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
  • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 Ważne! 

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

                Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe, w postaci skanów lub plików, zdjęć i nagrań. Jeżeli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem przedmiotu głównego.

                 Nauczanie zdalne będzie uwzględniać możliwości techniczne i poziom zaawansowania informatycznego zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz ich rodziców. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość osiągnięcia celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów i wyeliminowaniu zagrożeń związanych z nieodpowiedniego korzystania z Internetu.

             Przypominamy, że obowiązkiem ucznia jest logowanie się w dzienniku elektronicznym Mobireg w dzień planowej lekcji z przedmiotów ogólnomuzycznych.

Wszelkie pytania proszę kierować do nauczycieli lub bezpośrednio do dyrekcji PSM I st. na adres: psmmiastko@wp.pl lub tel. 59-857-23-08.