I Wewnątrzszkolny Konkurs Instrumentów Dętych „GAMIUDA”

W sobotę 5 kwietnia 2014 r. miał miejsce w naszej Szkole I Wewnątrzszkolny Konkurs Instrumentów Dętych „GAMIUDA”. W konkursie uczestniczyło 17 uczniów z klas instrumentów dętych: saksofonu, trąbki i fletu. Uczestnicy konkurowali ze sobą wykonując wylosowaną gamę oraz etiudę obowiązkową dla danej grupy i specjalności. Komisja składała się z nauczycieli instrumentów dętych: Dyr. Wiesław Orłowski (przewodniczący jury – saksofon), Justyna Uśpińska (flet) oraz Robert Bracki (trąbka). Jury przyznało nagrody następującym uczniom w grupie I: I miejsce – Marii Krzemińskiej (flet, kl. II c.4); II miejsce – Adamowi Borys (flet, kl. I c.4); III miejsce – Patrycji Brzozowskiej (flet, kl. II c.6) oraz wyróżnienie – Michałowi Humer (trąbka, kl. II c.4). Natomiast w grupie II laureatami zostali: Katarzyna Łakocka – I miejsce (saksofon, kl. II c.4); Magnus Poulsen – II miejsce (flet, kl. IV c.6); Natalia Krzemińska – III miejsce (saksofon, kl. III c.4) oraz wyróżnienie otrzymał Filip Kobiec (flet, kl. IV c.4). Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Podziękowania składamy na ręce przedstawicieli Rady Rodziców, która udzieliła wsparcia finansowego dla zakupu nagród. Dziękujemy również Samorządowi Uczniowskiemu, którego przedstawiciele – Natalia Peta i Klaudia Stadnik poprowadziły konkurs.