GAMIUDA 2016

W środę 20 kwietnia 2016 r. miał miejsce w naszej Szkole III Wewnątrzszkolny Konkurs Instrumentów Dętych „GAMIUDA”. W konkursie uczestniczyło 18 uczniów z klas instrumentów dętych: saksofonu, trąbki i fletu. Uczestnicy konkurowali ze sobą wykonując wylosowaną gamę oraz dwie etiudy: jedną obowiązkową (dla danej grupy i specjalności), oraz jedną dowolną. Komisja składała się z nauczycieli instrumentów dętych: Robert Bracki (przewodniczący jury – trąbka), Magdalena Gajdzica (flet) oraz Bartosz Sadok (saksofon). Jury przyznało nagrody następującym uczniom w I grupie: II miejsce – Hubert Mnich (trąbka, kl. II c.4); III miejsce – Kacper Skowron (trąbka, kl. II c.4); pierwszego miejsca jury nie przyznało. Natomiast w grupie II laureatami zostali: Magnus Poulsen  – I miejsce (flet, kl. VI c.6); Katarzyna Łakocka – II miejsce (saksofon, kl. IV c.4) ; Iga Konwerska (saksofon, kl. III c.4) oraz Zofia Kopcińska (flet, kl. V c.6)– III miejsce ex equo. Wyróżnienie otrzymali: Marta Parzątka-Lipińska (trąbka, kl. IV c.4) oraz Paweł Szczepański (saksofon, kl. V c.6). Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.  Podziękowania składamy na ręce przedstawicieli Rady Rodziców, która udzieliła wsparcia finansowego dla zakupu nagród głównych. Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!