Zarząd

Prezydium Rady Rodziców
(rok szkolny 2020/2021)

  • Anna Tandecka – przewodniczący
  • Teresa Śniegulska – vice przewodnicząca
  • Monika Sukiennik – sekretarz
  • Agata Pawłowska – skarbnik

Komisja rewizyjna:

  • Lucyna Rudnik – przewodnicząca
  • Maciej Staszewski – członek
  • Agnieszka Warsińska – członek