Warsztaty fortepianowe

4 kwietnia 2014 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty fortepianowe, które poprowadziła mgr Jolanta Reszelska – nauczyciel gry na fortepianie w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie. W warsztatach wzięli udział nauczyciele fortepianu z naszej szkoły: Pani Iryna Rengach, Pani Arianna Wojtan oraz Pan Wiktor Murawski oraz ich uczniowie: Zofia Witka, Zdzisław Grabda, Natalia Malicz, Angelika Wabik, Ilona Strzelczyk, Maria Kobiec i Ruta Ginter. Na warsztaty złożyły się lekcje indywidualne uczniów z Panią Jolantą Reszelską oraz wykład nt. „Sposoby realizacji legato w aspekcie stylistyki utworu, zasady fizjologiczne, formuły techniczne związane z wprowadzeniem artykulacji u dzieci”. Dzieci mogły doskonalić swój warsztat wykonawczy, a nauczyciele wzbogacać swoją wiedzę.

warsztaty

Dyrektor Szkoły – Wiesław Orłowski, prowadząca – Jolanta Reszelska oraz nasi nauczyciele – Arianna Wojtan i Wiktor Murawski.