Turniej z Audycji muzycznych

W dniu 13.04.2016 o godz. 16.00  w PSM I st. w Miastku przeprowadzono Turniej z Audycji muzycznych dla klas III-IV cyklu 4-letniego i V-VI cyklu 6-letniego PSM I st. z zakresu treści nauczania tego przedmiotu. W teście pisemno-słuchowym wzięło udział 26 osób.
Test składał się z dwunastu zadań słuchowych i trzynastu zadań pisemnych  w formie testu wyboru. Do uzyskania było max.  25  punktów.
Wyróżniono dwoje uczniów: Wiktorię Głąbała i Magnusa Poulsen. Gratulujemy!