Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

W styczniu 2015 roku działalność rozpoczęła Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej w Gdańsku (SPPP CEA w Gdańsku). Siedziba poradni mieści się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3.

SPPP CEA to ośrodek, którego oferta skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkół artystycznych.

Poniżej zamieszczone są linki kierujące do strony internetowej poradni oraz do facebookowego profilu:

www.sppp-cea-gdansk.pl

https://www.facebook.com/SPPP.CEA.Gdansk