Rekrutacja

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PSM I st. w MIASTKU

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

WNIOSEK_o_przyjecie_do_szkoly_na_rok_szk._2020-2021

Wypełnione WNIOSKI prosimy przesyłać drogą mailową na adres psmmiastko@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej będzie można złożyć w późniejszym terminie. 

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 18 czerwca 2020 r.

Informujemy, że planowane zajęcia przygotowujące dla kandydatów nie odbędą się. Przykładowe badanie przydatności dla kandydatów – link.

Termin badania zdolności muzycznych kandydatów: 22-24 czerwca 2020 r. – według ustalonego indywidualnie harmonogramu (będziemy się kontaktować w celu ustalenia terminu).

Wszelkie informacje, w zależności od rozwoju wypadków, będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej. Prosimy o śledzenie aktualnych wiadomości.

Informacja telefoniczna: 59 857-23-08 lub 664-707-536 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Harmonogram_rekrutacji_2020-2021

WNIOSEK_o_przyjecie_do_szkoly_na_rok_szk._2020-2021

Informator_2020-2021

Druk zaświadczenia lekarskiego

Regulamin-rekrutacji-2020-2021

Filmik rekrutacyjny