Obsługa

  • Jacek Przyłęcki – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, magazyn instrumentów
  • Maria Braun – sprzątaczko-woźna
  • Agnieszka Fabiniak – sprzątaczko-woźna
  • Marcin Wiśniewski – konserwator