Konsultacje skrzypcowe

19 stycznia 2013 r. w szkole odbyły się konsultacje skrzypcowe z Panią prof. Małgorzatą Skorupą z gdańskej Akademii Muzycznej. W konsultacjach wzięli udział uczniowie z klasy skrzypiec Jolanty Libickiej i Małgorzaty Matwin-Nowak. Według opinii uczniów, nauczycieli i samej Pani profesor, konsultacje wykazały dobre przygotowanie dzieci oraz były bardzo pomocne w wytyczeniu dalszych metod pracy w kształceniu muzycznym. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.konsultacje skrzypcowe 2013