Konkurs wiedzy nt. Stanisława Moniuszko

Dnia 7 maja 2014 r. w naszej szkole przeprowadzono konkurs wiedzy ogólnomuzycznej z życia i twórczości Stanisława Moniuszki pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” dla uczniów PSM I st. Konkurs był dwuetapowy i składał się z części pisemnej i części słuchowej. W teście pisemnym ujętym w formie testu wyboru, wzięło udział 18 uczniów. Test składał się z 25 zadań dotyczących życia i twórczości kompozytora. W teście słuchowym wzięło udział również 18 uczniów i składał się z 10 fragmentów muzycznych do rozpoznania słuchowego i podania tytułu utworu. Do uzyskania było max. 35 punktów. Punktacja zbiorcza wyłoniła laureatów konkursu. Nie przyznano I miejsca, natomiast II miejsce ex aequo zajęły: Paulina Prychożdenko i Dagmara Kosikowska. III nagrodę ex aequo zdobyły: Ewa Ginter, Angelika Wabik oraz Izabela Maciukiewicz. Serdecznie gratulujemy uczennicom i ich nauczycielowi – Panu Wiesławowi Nizio

.