Konkurs solfeżowy

8 lutego w sali nr 17 Naszej Szkoły odbył się mały konkurs solfeżowy dla klas III cyklu 6-letniego. Wzięło w nim udział 9 uczniów. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test pisemny, w którym rozpoznawali trójdźwięki, interwały, grupy rytmiczne oraz pisali dyktando melodyczno – rytmiczne. Pierwsze miejsce – z maksymalną ilością punktów zdobył Zdzisław Grabda (fortepian), drugieDagna Lewandowska (skrzypce), a trzecieNatalia Laska (gitara). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a laureaci trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkim uczniom, a zwłaszcza zwycięzcom , gorąco gratulujemy.konkurs solfeżowy