Komunikat komitetu organizacyjnego

W czasie trwania Koncertu kolęd w dniu 15 grudnia 2012 r. udało się nam zebrać tak potrzebne pieniążki na leczenie Basi Zalewskiej, cierpiącej na chorobę Battena. Dzięki hojności ofiarodawców, na konto Basi możemy przekazać kwotę 1810 zł.

Dla przypomnienia podajemy kwotę uzyskaną w czasie koncertu charytatywnego z dnia 17 listopada 2012 r. – było to 4932,91 zł.

Zatem podczas trwania obu koncertów  komitet organizacyjny zebrał i przekazał na rzecz Basi łącznie 6742,91 zł.

Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękujemy w imieniu Basi.