Komunikat Dyrektora Szkoły – kształcenie na odległość

Zgonie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. poz.493,530,564,657,781) okres realizacji zadań edukacyjnych w PSM I st. w Miastku, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 7 czerwca 2020 r.

Dyrektor Szkoły – Wiesław Orłowski