Komunikat Dyrektora Szkoły – korzystanie z zasobów szkoły

Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Miastku z dnia 25 maja 2020 r.

Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) informuję:

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. z zasobów Szkoły mogą korzystać Uczniowie planujący kontynuację nauki w szkole muzycznej II stopnia.
 2. Korzystanie z sal i instrumentarium szkoły jest możliwe od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z dyrektorem szkoły.
 3. Udostępnienie sal lekcyjnych i instrumentarium jest możliwe po przedłożeniu każdorazowo przez rodziców ucznia – wypełnionego i podpisanego wniosku (zał. Nr 1).
 4. Wniosek można wydrukować, wypełnić i wysłać jego kopię (skan) przed przyjściem do szkoły na adres mailowy psmmiastko@wp.pl (wcześniej upewnić się, że szkoła otrzymała dokument) lub przynieść wypełniony wcześniej druk.
 5. Brak podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie podstawą do odmowy wejścia ucznia na teren szkoły.
 6. Niepełnoletni uczeń może wejść na teren szkoły i do sali dydaktycznej tylko z jednym rodzicem.
 7. Podczas wejścia na teren i do budynku szkoły obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego: zakrycie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego (2 m), dezynfekcja rąk. Po wejściu do sali ćwiczeń – maseczkę można zdjąć.
 8. Uczniowie nie mogą korzystać z szatni.
 9. Nie ma konieczności pobierania klucza w szatni – wyznaczone sale będą otwarte.
 10. Udostępnienie sal i instrumentów dla uczniów przygotowujących się do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II st. (dotyczy uczniów klas VI c.6 i IV c.4), nie jest jednoznaczne z możliwością prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie bezpośredniej z nauczycielem.
 11. Osoby z zewnątrz mogą przebywać w szkole tylko na czas przyprowadzenia / odebrania dziecka lub w celu załatwienia sprawy w sekretariacie szkoły i są zobowiązane do zachowania wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Pobierz wniosek do wydruku (istnieje także możliwość wypełnienia wniosku na miejscu)

Dyrektor Szkoły – Wiesław Orłowski