Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie. 

Z dniem 26 października 2020 r. czasowo zmianie ulega Plan pracy szkoły w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku. 

1. W dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie PSM I  st. im. Fryderyka Chopina w Miastku. 

2. WSZYSTKIE zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Do realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoła wprowadza:

  • platformę Microsoft Office 365 jako podstawowy sposób komunikacji między nauczycielami i uczniami, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone za pomocą aplikacji TEAMS(po przekazaniu loginów i haseł dla wszystkich uczniów do platformy Office 365)
  • zajęcia indywidualne do czasu zalogowania się wszystkich uczniów na platformę Microsoft Office 365 mogą być realizowane za pomocą komunikatora whatsapp lub innego umożliwiającego przekaz video i audio. 
  • zajęcia ogólnomuzyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) do czasu zalogowania się wszystkich uczniów na platformę Microsoft Office 365 mogą być realizowane poprzez wysyłanie wiadomości oraz zadań dla poszczególnych klas używając wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Loginy i hasła zostaną przekazane Państwu poprzez nauczycieli wychowawców.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 

Proszę wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość. Czas nauki zdalnej z pewnością nie będzie trwał długo. Mam nadzieję na szybki powrót do nauki stacjonarnej, na której wszystkim nam najbardziej zależy.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Jaczewski

Dyrektor PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku