Komunikat – dni wolne

Informujemy, że dni 1 i 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.