Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września o godzinie 16.00 rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w PSM I st. w Miastku. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej, gdzie zgromadzonych gości przywitał dyrektor szkoły Wiesław Orłowski. Wysłuchano koncertu w wykonaniu uczniów z klasy fortepianu pana Wiktora Murawskiego – Zdzisława Grabda i Wiktorii Głąbała z klasy skrzypiec pani Jolanty Libickiej, której przy fortepianie akompaniowała pani Iryna Rengach.

Uroczystości tej towarzyszyło wydarzenie szczególne – wręczenie nominacji na stanowisko dyrektora na najbliższe 5 lat panu Wiesławowi Orłowskiemu przez specjalnie przybyłego na tę okazję pana Jacka Markanicza – starszego wizytatora regionu pomorskiego. Dyrektor Orłowski przybliżył plany i zamierzenia na nowy rok szkolny, życząc w szczególności nowym nauczycielom, wielu muzycznych sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Ciepło i serdecznie powitał również wszystkich uczniów i ich rodziców, a szczególnie gorąco nowo przyjętych uczniów, którym życzył wiele cierpliwości i zapału do nowo podjętego wyzwania.