III Makroregionalny Festiwal Dziecięcej Muzyki Skrzypcowej w Miastku

Wyniki III Makroregionalnego  Festiwalu
Dziecięcej Muzyki  Skrzypcowej w Miastku
I Edycja Konkursowa

Dnia 03 marca 2007 r w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku odbył się III Makroregionalny Festiwal Dziecięcej Muzyki Skrzypcowej – I edycja konkursowa.
Organizatorem konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Miastku. Nagrody pieniężne ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego.
W konkursie udział wzięli uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia z Gdańska, Koszalina, Piły i Miastka.
Laureatów wyłoniło Jury w składzie :
Profesor zwycz. Akademii Muzycznej w Poznaniu – Bartosz Bryła
Profesor zwycz. Akademii Muzycznej w Gdańsku – Henryk Keszkowski
mgr Anna Bartusch – nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Szczecinku.

Z przebiegu konkursu Jury sporządziło protokół .

Laureaci w/w konkursu to :

I   miejsce      –  Jakub Strzelecki     –  ZPSM  w Koszalinie
II miejsce       –  Michał Nowak       –   PSM I st.  w Miastku
III miejsce     –  Magdalena Klauze  – OSM w Gdańsku
Wyróżnienie  – Natalia Kasprzak     –  ZPSM w Koszalinie
Wyróżnienie  – Agata Kądziera        –  PSM I st. w Miastku

Otrzymali oni nagrody pieniężne ufundowane przez Marszałka Województwa  Pomorskiego
w wysokości:

I   miejsce        –  600 zł   oraz  dyplom laureata
II  miejsce        –  500 zł   oraz  dyplom laureata
III miejsce        –  400 zł   oraz  dyplom laureata
2 wyróżnienia  – dyplom laureata

Po odczytaniu protokołu przez Jury  i rozdaniu nagród w sali koncertowej PSM I st. w Miastku odbył się koncert laureatów.

Nasi laureaci: Michał Nowak i Agata Kądziera