II Wewnątrzszkolny Konkurs Instrumentów Dętych „GAMIUDA”

W poniedziałek  13 kwietnia 2015 r. miał miejsce w naszej Szkole II Wewnątrzszkolny Konkurs Instrumentów Dętych „GAMIUDA”. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z klas instrumentów dętych: saksofonu, trąbki i fletu. Uczestnicy konkurowali ze sobą wykonując wylosowaną gamę oraz dwie etiudy obowiązkowe dla danej grupy i specjalności. Komisja składała się z nauczycieli instrumentów dętych: Dyr. Wiesław Orłowski (przewodniczący jury – saksofon), Justyna Uśpińska (flet) oraz Robert Bracki (trąbka). Jury przyznało nagrody następującym uczniom w I grupie: I miejsce – Adamowi Borys (flet, kl. II c.4);  II miejsce – Natalii Cherek (saksofon, kl. II c.4); III miejsce – Janowi Dorawa (trąbka, kl. II c.4) oraz wyróżnienie – Idze Konwerskiej (saksofon, kl. II c.4). Natomiast w grupie II laureatami zostali: Magnus Poulsen  – I miejsce (flet, kl. V c.6); Michał Humer  – II miejsce (trąbka, kl. III c.4); Piotr Sekrecki – III miejsce (flet, kl. V c.6) oraz wyróżnienie otrzymały:  Natalia Krzemińska (saksofon, kl. IV c.4) oraz Zofia Kopcińska (flet, kl. IV c.6). Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Podziękowania składamy na ręce przedstawicieli Rady Rodziców, która udzieliła wsparcia finansowego dla zakupu nagród głównych oraz anonimowemu Sponsorowi, który ufundował upominki dla wszystkich uczestników. Dziękujemy również Samorządowi Uczniowskiemu, którego przedstawicielka – Natalia Peta poprowadziła konkurs.