GAMIUDA 2019

W środę 03 kwietnia 2019 r. miał miejsce w naszej Szkole VI Wewnątrzszkolny Konkurs Instrumentów Dętych „GAMIUDA”. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z klas instrumentów dętych: saksofonu, trąbki i fletu. Uczestnicy konkurowali ze sobą wykonując wylosowaną gamę oraz dwie etiudy. Komisja składała się z nauczycieli instrumentów dętych: dyr. Wiesław Orłowski (przewodniczący jury – saksofon), Maciej Kończak  (trąbka) oraz Justyna Uśpińska (flet). Jury przyznało nagrody astępującym uczniom w I grupie: I miejsce – Agata Włodarska (flet); II miejsce – Jan Stanisław Drzewoszewski  (saksofon); III miejsce – Anna Borys (flet) i Jakub Młynarz (trąbka), wyróżnienie zdobyły: Lena Prondzińska (flet) i Kaja Zając (flet). Natomiast w grupie II laureatami zostali: Maja Olchowik – I miejsce (flet); Jakub Kubiak (saksofon) – II miejsce, Magdalena Rudnik (saksofon) – III miejsce. Wyróżnienie otrzymał: Cyryl Drążkowski (trąbka). Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.  Podziękowania składamy na ręce przedstawicieli Rady Rodziców, która udzieliła wsparcia finansowego na zakup nagród. Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!