• Post Date

Nauczanie zdalne i nie tylko…
3.12.2020

W czasie nauki zdalnej okazuje się, że nasi uczniowie nie tylko uczestniczą w lekcjach on-line, ale także sami tworzą nagrania. Oto przykład Jakuba Młynarza, który powoli wprowadza nas w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy!

Jakub Młynarz w utworze świątecznym „Mario, czy już wiesz” z repertuaru TGD & Kuba Badach cover oraz w kolędzie „Cicha noc”…

Komunikat Dyrektora Szkoły
26.10.2020

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie. 

Z dniem 26 października 2020 r. czasowo zmianie ulega Plan pracy szkoły w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku. 

1. W dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie PSM I  st. im. Fryderyka Chopina w Miastku. 

2. WSZYSTKIE zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Do realizacji zajęć …

Komunikat Dyrektora Szkoły
19.10.2020

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie.

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazaną regulacją od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych w strefach  żółtej  i  czerwonej  w następujący sposób:

w przypadku szkół muzycznych I i II stopnia – zajęcia z gry

Dzień Edukacji Narodowej 2020 r.
17.10.2020

            Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się koncert, który zorganizowany został przez uczennice Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem pani Danuty Topolińskiej. Młodzi artyści muzyką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.

Koncert prowadziły: Aleksandra Balas, Maja …

Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej – 2020r.
2.10.2020

Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na uczniów szkoły muzycznej weszła na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń PSM I st. w Miastku. 30 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3, tymczasowej siedzibie naszej szkoły uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do …

Walne zebranie Rodziców
26.09.2020

Zapraszamy Rodziców uczniów PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku na „Walne Zebranie Rodziców” . Zebranie odbędzie się 28 września (poniedziałek) 2020 r. w Auli SP 3 o godzinie 18:00. Prosimy o przybycie tylko jednego Rodzica, zachowanie dystansu oraz zakrycie ust i nosa.

Marcin Jaczewski

Dyrektor PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku